Výběr potvrzených přednášek a témat


Současná situace v epidemiologii HIV
Nové vedení léčby HIV, nová antiretrovirotika
Rezistence na antiretrovirotika v ČR a ve světě
ATB v praxi: krátkodobé léčebné režimy
ATB v praxi: alergie na antibiotika
ATB v praxi: močová studie 2021
P.o. a i.v. fosfomycin. Flukloxacilin
Nová antibiotika pro pro MDR gramnegativní bakterie
Používání chloramfenikolu v ČR
Aktuální epidemiologie CDI
Nové DP diagnostiky a léčby CDI
Dvanáct let využití transplantace střevní mikrobioty v klinické praxi
Lymeská borelióza (novinky, nové guidelines, neuroborelioza)
TBE diagnostika a možnosti léčby (ještě upřesní)
Virové infekce přenášené komáry, interpretace sérologie
Co nového ATB stewardship přináší
ABS z pohledu infektologa. ABS z pohledu mikrobiologa
Producenti karbapenemáz u enterobakterií a gramnegativních nefermentujících tyček
Interpretace citlivosti u producentů karbapenemáz podle EUCAST
Možnosti ATB léčby infekcí způsobených producenty karbapenemáz
Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Nemocniční nákazy a zkušenosti s rutinní typizací
Acinetobakterové infekce na JIP
Molekulární diagnostika dneška
Molekulární diagnostika zítřka
Známé a málo využívané ukazatele infekce v krevním obraze
NLCR - významný ukazatel infekce
Mykomarkery - jejich praktické využití.
Základní přístup k pacientovi se sepsí: up-to-date 2022
Farmakoterapie při septickém stavu, co všechno je jinak?
Indikace antibiotické léčby u kritické fáze Covid-19
Dopad Covid-19 na bakteriální rezistenci
Bakteriální superinfekce u pacientů s kritickým průběhem Covid-19
Výskyt nemocničních nákaz v době epidemie Covid-19 a možnosti prevence
Importované střevní infekce
Malárie
Viscerální a kožní leishmaniózy
Moderní diagnostika STI, včetně aktuální epidemiologie STI
Rezistence gonokoků k antibiotikům
Klinická manifestace STI
Úspěšná eradikace varioly a dobytčího moru, podaří se u dalších infekčních nemocí?
Eradikace spalniček. Eradikace pertusse. Eradikace poliomyelitidy
Eliminace hepatitidy B a C

Přejít na přihlášky