Pravidla registrace

Vážení kolegové,


na základě různých dotazů bych chtěl touto cestou upřesnit pravidla pro přihlašování k aktivní účasti na KMINE 2022.


Autoři vyzvaných přednášek

Do této kategorie patří autoři všech sdělení, které byly předem domluveny s organizátory, čili nejen autoři bloků vyzvaných přednášek, ale také autoři úvodních edukačních přednášek a autoři přednášek na firemních sympoziích.

Registrace: Postup se liší podle toho, zde přednášející je nebo není účastník kongresu.
• Autoři vyzvaných přednášek, kteří jsou účastníky kongresu, se registrují standardním způsobem (adresa: http://www.infekce.net) a platí registrační poplatek.
• Autoři vyzvaných přednášek, kteří nejsou účastníky kongresu, čili přijíždějí jen odpřednášet své sdělení, neplatí samozřejmě nic, ale prosíme, aby se zaregistrovali do 30. 6. 2022. Při registraci uvedou své základní údaje a v kolonce „Služby“ zaškrtnou poslední možnost, čili: ZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ, NEÚČASTNÍK KONGRESU. Pak budou mít nárok na občerstvení a oběd v den, kdy přednášejí.
Abstrakta: Autoři vyzvaných přednášek obecně nemusejí předkládat abstrakt svého sdělení. Jestliže ale chtějí, aby abstrakt byl zveřejněn ve Sborníku abstrakt (například kvůli vykazování kvůli zaměstnavateli nebo pro získání grantové podpory), prosíme, aby ho zaslali do 30. 6. 2022. Během prázdnin se Sborník bude tisknout.
Záznamy přednášek: Autoři všech přednášek budou při nahrávání přednášek požádáni, aby dovolili vystavení své přednášky ve formě .pdf. V tomto formátu nebude přímo zneužitelná. Jestliže autoři nebudou chtít některé konkrétní obrázky ze své prezentace zveřejnit, prosíme, aby si s sebou rovnou donesli .pdf verzi svého sdělení, kterou budou ochotni na webových stránkách kongresu vystavit. Všichni autoři mají samozřejmě právo odmítnout uchování svého sdělení.

Standardně přihlašované přednášky

K aktivní účasti je potřeba se registrovat do 15. 6. 2022 na adrese http://www.infekce.net, včetně dodání abstraktu svého sdělení. Obecně doporučujeme přihlašovat kazuistiky a výsledky klinických či laboratorních studií spíše jako postery, protože v těchto sděleních jsou data, ke kterým se zájemci budou moci v průběhu kongresu opakovaně vracet. Naopak orální formu prezentace upřednostňujeme v případech, kdy autor chce posluchačům něco vysvětlit nebo je na něco neobvyklého upozornit. V každém případě všechna došlá abstrakta posoudí vědecký výbor a organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o tom, jestli konkrétní sdělení bude zařazeno mezi přednášky nebo mezi postery. Autoři budou vyrozuměni mailem o zařazení své přednášky do 10. 7. 2022. O záznamu přednášek platí totéž, co je uvedeno v předchozí části textu.

V Praze, 2. 6. 2022

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Přihlášky zde