KMINE 2022

VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie
Top Hotel Praha, 22.-24.9.2022

Zjistit více

Pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


ve dnech 22.-24.9.2022 se uskuteční v Praze KMINE 2022, VIII. ročník mezioborového Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, tedy největší a nejvýznamnější odborná akce věnovaná diagnostice, léčbě a prevenci infekčních nemocí v České republice. V posledních dvou pandemických letech se přenosné choroby a jejich původci dostaly do centra pozornosti odborné i laické veřejnosti. Byli jsme svědky neuvěřitelného vědeckého pokroku, naše zdravotnictví odvedlo skvělou práci a na diagnostiku a léčbu covidu-19 byly vynaloženy nemalé prostředky.

Kongres KMINE 2022 bude nejlepší příležitostí pro setkání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků, představitelů vědeckých a akademických pracovišť, klinických laboratoří, infekčních klinik a oddělení i jiných klinických pracovišť a zástupců ambulantního sektoru. Příležitost k získání nejnovějších odborných poznatků a k výměně zkušeností budou mít kliničtí mikrobiologové, infektologové, epidemiologové, ale také nemocniční hygienici, vakcinologové, internisté, pneumologové, všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost a představitelé řady dalších odborností. Nebude chybět sekce určená zdravotním sestrám, laborantům, zdravotnickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým profesím. Součástí programu jsou sekce posterů, vzdělávací bloky, vyzvané přednášky, firemní sympozia a výstava partnerů a firem. Program, abstrakta a prezentace partnerů a firem bude obsahem supplementa časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství (KMIL).

Těšíme se na setkání s Vámi na KMINE 2022 – VIII. Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie v Praze.


Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., prezident kongresu a předseda vědeckého výboru
Prim. MUDr. Pavel Dlouhý, předseda organizačního výboru
Ortopedické centrum s.r.o., organizátor kongresu

Přihlášky

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín, místo konání:

Čtvrtek 22.9. – sobota 24.9.2022
Top Hotel Praha & Congress Centre
Praha 4 – Chodov, Blažimská 1781/4, PSČ 149 00

Pořadatelé a odborní garanti:

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP
Klinika infekčních nemocí 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha

Organizátor:

Ortopedické centrum s.r.o.
Masarykova 94/209, 400 01 Ústí nad Labem
jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
tel. +420 602 441 392
e-mail: kacerovsky.pavel@seznam.cz
IČ: 25410075
DIČ: CZ25410075
KB a.s. Ústí nad Labem, č.ú.: 27-3401960217/0100
www.ortopedické-centrum.cz

Webové stránky kongresu:

www.infekce.net/KMINE2022

KMINE 2022

Odborná témata

Vědecký výbor KMINE 2022:

• Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., předseda, za SIL, benes.infekce@seznam.cz
• Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., místopředseda, za SLM, milan.kolar@fnol.cz
• MUDr. Pavel Dlouhý, za SIL, pavel.dlouhy@kzcr.eu
• Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., za SLM, pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz
• MUDr. Lenka Hobzová, PhD., za SNEH, lenka.hobzova@fnhk.cz
• Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., za SIL, michal.holub@lf1.cuni.cz
• Prof. Ing Jaroslav Hrabák, Ph.D., za SLM, jaroslav.hrabak@lfp.cuni.cz
• Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., za SIL, Husa.Petr@fnbrno.cz
• MUDr. Pavla Křížová, CSc., pavla.krizova@szu.cz
• MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., za SEM, jan.kyncl@szu.cz
• MUDr. Barbora Macková, za SEM a SLM, barbora.mackova@szu.cz
• Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., za SEM, pazdiora@fnplzen.cz
• Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., za SLM, fruzic@med.muni.cz
• MUDr. Marek Štefan, PhD., za SIL, marek.stefan@homolka.cz
• MUDr. Milan Trojánek, PhD., za SIL, mtrojanek@seznam.cz

Potvrzené přednášky a témata zde

KMINE 2022

Předběžné programové schéma

Registrace účastníků i firem probíhá on-line na www.ortopedicke-centrum.cz
– sekce ON-LINE REGISTRACE – REGISTRACE účastník / firma

Přihlášky k pasivní účasti najdete zde

Nejpozději do 15.9.2022. Později je možná registrace na místě.


(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na čísle: +420 731 560 858)


Přihlášky k aktivní účasti najdete zde
Registrujte nejpozději do 15.6.2022.

Po zaregistrování Vám e-mailem přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit (přiložit abstrakt, cokoli přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.

Přihlášky pro firmy zde

Abstrakta (přikládají se k Vaší přihlášce v on-line registraci)

Souhrny o celkové velikosti maximálně 3000 znaků v členění:
Název přednášky (tučně), hlavní autor (tučně), spoluautoři, pracoviště, kontaktní e-mailová adresa.

Souhrn volným textem, pokud je obsahem klinická nebo laboratorní studie, pak v obvyklém členění odstavců:
Cíl studie – Metody – Výsledky – Závěry.
Zásadní literatura (nejvýše 3 citace), poděkování – dedikace.


KMINE 2022

Registrační poplatky

...

Zaregistrovat se na místě 22. září 2022 a později bude možné pouze v případě, že kapacita kongresového centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(*) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
** Oběd: polévka, hlavní chod, dezert
*** Divadelní představení muzikálu Cabaret - omezená kapacita, do vyprodání

Ubytování - TOP HOTEL PRAHA & CONGRESS CENTRE (Praha 4 – Chodov, Blažimská 1781/4)

Jednolůžkový pokoj STANDARD (vč. snídaně).......................................................... 2 250 Kč
Dvoulůžkový pokoj STANDARD (vč. snídaně)............................................................ 2 400 Kč
Jednolůžkový pokoj EXECUTIVE (vč. snídaně).......................................................... 2 850 Kč
Dvoulůžkový pokoj EXECUTIVE (vč. snídaně)............................................................ 2 850 Kč
Jednolůžkový pokoj SUPERIOR (vč. snídaně a volného vstupu do wellness)......... 3 150 Kč
voulůžkový pokoj SUPERIOR (vč. snídaně a volného vstupu do wellness).............. 3 150 Kč

S požadavkem na ubytování neváhejte, ubytování budeme zajišťovat pouze účastníkům, kteří toto ubytování objednali a předem zaplatili na náš účet. Pro účastníky kongresu je zajištěna zvýhodněná cena za ubytování, avšak počet pokojů je limitován. Pokud nebude objednané ubytování uhrazeno do 15. 7. 2022 jsme nuceni, vzhledem k 100 % stornu od hotelu, toto ubytování zrušit.

Objednávku ubytování je nutno zaslat a uhradit nejpozději do 15. 7. 2022, po tomto termínu si účastníci zajišťují ubytování individuálně. Objednané ubytování po tomto termínu podléhá 100% stornu.